Ramazan Bayramında Trafik Tedbirleri Üst Seviyede Olacak

Haber Tarih : 21/05/2020
Toplam Okunma : 316


İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlayarak, Ramazan Bayramı süresince trafik tedbirlerinin artırılmasını istedi.

Koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, Ramazan Bayramı tatili süresince, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri ve sürücülerin trafik kuralı ihlali davranışlarının en aza indirilmesi amacıyla bir dizi tedbirlerin alınmasını ve denetimlerin artırılmasını içeren genelge, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 İl Valiliğine gönderildi.

İçişleri Bakanlığının Ramazan Bayramı Trafik Tedbirlerine yönelik genelgesi şöyle;

“Koronavirüs salgınının/bulaşının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Koranavirüs ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 2020 yılı Ramazan Bayramı tatili süresince; vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesi amacıyla, özellikle bayramın öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde tatil süresince, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından aşağıdaki trafik tedbirleri planlanacak ve uygulanacaktır.

A) GENEL HUSUSLAR

1) Koranavirüs ile ilgili tedbirlerin yoğun olarak uygulandığı bu süreçte trafik birimlerimizin de gerekli personel planlamalarını yaparak, pandemi kapsamında Sağlık Bakanlığımızca yapılan uyarılar çerçevesinde sağlık/hijyen tedbirlerine en üst düzeyde riayet etmesi, özellikle trafik ekiplerince yürütülecek tüm faaliyetlerde (iletişim/denetim/bilgilendirme) maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi,

2) Koronavirüs (Covid-19) salgınının/bulaşının yayılım hızınının kontrolüne yönelik olarak giriş çıkış kısıtlaması getirilen illerde kısıtlamaya yönelik tedbirlerin hassasiyetle uygulanması ve seyahat izin belgelerine yönelik gerekli kontrollerin yapılması,

3) Bayram tatili süresince Polis ve Jandarma trafik personeline trafiğin tanzimi ve denetimi dışında görev verilmemesi, genel hizmet/asayiş birimlerinden en çok sayıda personel ile denetim ekiplerine takviye edilmesi, trafik hizmetleri dışında nöbet/vekâlet/ikiz görevlendirme yapılmaması ve gerek görülmesi halinde diğer birimlerin resmi araçlarından da yararlanılması,

Ayrıca; trafik birimlerine ait hizmet binalarının çevre koruma nöbetlerinin, bayram süresince takviye edilen genel hizmet personeli tarafından tutulması, tüm trafik personelinin fiilen denetim hizmetlerinde görevlendirilmesi,

4) Trafik ekiplerinin özellikle kazaların yoğun olduğu sorumluluk güzergâhlarında “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu”nun geliştirilmesine yönelik olarak GÖRÜNÜR olmalarının sağlanması, güzergâhta ekip araçlarının tepe lambalarının açık olması, bekleme ve denetleme noktalarındaki ekip ve personelin görünürlüğünün artırılması amacıyla, ekip araçlarının yola 90 derece açıyla bulundurulması,

5) Trafik birim amirlerince, “Karar Destek Sistemleri” olarak da adlandırılan istatistiki verilerden de yararlanarak, sorumlulukları altındaki karayolunda kazaya sebebiyet veren ihlallerin nerelerde gerçekleştiği ve bunların hangi ihlaller olduğu, bu ihlaller nedeniyle kazanın meydana geldiği kavşak geometrisi, yatay ve düşey geometri, oluş türleri, zamanları, sürücü kusurları ile kaza yerleri gibi bilgilere dayalı olarak denetimlerin yapılacağı kesimler ve saatlere ilişkin planların oluşturulması,

6) Trafik ihlalleri ve kazaların arttığı kesimler ile trafiğin yoğunlaştığı bölgelerde, trafik ekiplerinin görünürlük etkisini ve sıklığını artırmak amacıyla yerleştirilen “Maket/Model Trafik Ekip Araçları”nın temiz, bakımlı ve gece de görünürlüklerinin artırılması amacıyla tepe lambalarının çalışır vaziyette bulundurulması,

7) Denetim bölgelerinde; “Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge”de belirtildiği şekilde şerit daraltması yapılması, hava durumuna göre dominit lamba/opilektör ile el fenerleri kullanılması, personelin sorumlu amirlerden izin almaksızın ve programda belirtilen dinlenme saat ve sürelerinin dışında “aktif denetim” görevinden ayrılmalarının engellenmesi,

8) Denetimlerde, sürücü ve yolculara saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde bilgilendirme yapılması ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanması,

9) Sadece ihlal yapan taşıtlar değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücülerinin de durdurularak “Yüz Yüze İletişim” kurulması, durdurulma nedenleri ile hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları, cep telefonuyla görüşme yapmamaları, okul ve yaya geçitleri ile kavşak giriş ve çıkış noktalarından geçen veya geçmek üzere olanlara durarak yol vermeleri, şerit kullanma ve yakın takip kurallarına riayet etmeleri, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları ve her iki saatte on dakika mola verilerek “dikkat ve konsantrasyonları”nın dağılmaması konusunda bilgilendirilmeleri,

10) Dinlenme tesisleri, akaryakıt istasyonları, yol kenarı ürün satan yerlerin önlerinde ve banket/emniyet şeritlerinde duraklama ve park etmeleri ile yol kenarı tezgahlara ait ürün bilgi yazılarının karayolu kenarlarında, işaret levhalarında ve karayolu sınır çizgisinin içerisinde (50 m) bulundurulmasına izin verilmemesi,

11) Trafik ekiplerinde akaryakıt kısıtlaması yapılmaması,

12) Trafik personelinin mazeret-senelik izinlerinin görevi aksatmayacak şekilde planlanması,

13) Denetleme noktalarında personelin ve durdurulan araç içindekilerin trafik ve güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde alınması, başta sorumlu ve/veya nöbetçi amirler ile sıralı amirler ve görevli ekip/personeli denetlemekle görevlendirilenlerce görev başı denetimlerinin yapılması, “Ekip Görev ve Faaliyet Formu”nun ilgili bölümlerinin denetime ilişkin not düşülerek imzalanması,

14) Denetimlerde, yol kullanıcılarına bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik daha önce gönderilmiş olan el broşürlerinin dağıtılması, www.trafik.gov.tr internet adresinde de yer alan kamu spotlarının yerel tv kanalları ve uygun mecralarda yayınlanması,

15) İhbar veya göreve ilişkin tek çağrı merkezi olan illerde 112, diğer illerde 155 ve 156’yı arayan vatandaşlarımıza bilgilendirme yapılması ve bilgi akışının sağlanması,

16) Yapılan kontrollerde izolasyon bilgisi bulunan kişiler ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımız üzerinde dikkatli ve duyarlı olunarak tespit edilmesi halinde ilgili birimlerle iş ve işlemlerin yürütülmesi,

B) TERMİNALLERDEKİ DENETİM FAALİYETLERİ

1) Şehirlerarası toplu ulaşımın usul ve esaslarının belirlendiği 28.03.2020 tarihli ve 6009 sayılı Genelge kapsamında gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

2) COVID-19 tedbirleri kapsamında şehirlerarası ulaşımda toplu taşıma araçlarına/otobüslere getirilen taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu alma ile oturma düzeni ve maske kullanımına ilişkin hususların titizlikle kontrol edilmesi,

3) Seyahat kısıtlaması olan illerimiz dahil olmak üzere yolculuk talepleri ve ilgili kurumların açıklamaları doğrultusunda yoğunluk durumu takip edilerek gerektiğinde terminal ve ara istasyonlarda takviye personel görevlendirilmesi,

4) 66 yaşından gün almış ve 26 yaşından küçük şoförlerin otobüs kullanmalarına izin verilmemesi,

5) Terminal ve izin verilen yerler dışında, şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına müsaade edilmeyerek, araçların ve yolcularının seyahat izinlerinin PolNet ve JABS bilgi sisteminden titizlikle kontrol edilmesi,

6) Terminallere giriş-çıkış yapan bütün otobüs ve şoförleri ile takografların denetlenmesi, yolcu bindirmek/indirmek amacıyla girmiş olduğu ilçe terminallerinde otogar büro amirliği bulunmasa dahi görevlendirilecek personel veya ekip tarafından denetlenmesi,

7) Otobüslerde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilmesi, yolcuların “otobüslerin karıştığı trafik kazalarında araçların devrilmesi ve araçtan dışarı savrulmalarının önlenmesi amacıyla emniyet kemeri kullanmaları”, şoförlerin ise “taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmamaları” konularında bilgilendirilmesi,

C) POLİS VE JANDARMA KARMA EKİPLERİYLE DENETİM

1) İhtiyaç duyulduğunda, Valiliklerden alınacak “Olur” dahilinde, Polis ve Jandarma Trafik Ekiplerince müşterek denetimler gerçekleştirmek üzere karma ekiplerin oluşturulması,

2) İhtiyaç duyulan karma ekiplerin, trafik yoğunluğunun fazla olduğu bayram tatili öncesi ve sonrasında karayollarında görev almaları ve gerek görülmesi halinde bayram süresince müşterek görevlerine devam etmelerinin sağlanması,

3) Jandarma trafik sorumluluk bölgelerindeki seyahat talebi ve kazaların yoğunlaştığı güzergâhlarda da karma ekipler oluşturulması amacıyla, trafik polis ekipleri görevlendirilerek, kural ihlallerinin en aza indirilmesi ve bu sayede ölümlü kazaların önlenmesi için denetim faaliyetlerinin artırılması,

4) Polis-Jandarma Trafik Birimleri Karma Ekipleriyle “Etkin, Sürekli ve Yoğun” bir denetim gerçekleştirileceğine dair medya ile paylaşılacak bilgiler marifetiyle sürücüler üzerinde güçlü bir “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu” oluşturulması,

D) KARAYOLLARINDAKİ DENETİM FAALİYETLERİ

1) Trafik ekiplerinin sorumluluk alanlarında ve denetim noktalarındaki etkinliklerinin ve görünürlüklerinin öne çıkartılması,

2) Bayram süresince özellikle trafiğin yoğunlaşacağı tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri başta olmak üzere, helikopterler ile Drone ve İHA türü hava taşıtlarından trafik düzenleme ve denetleme faaliyetlerinden yararlanılması,

Emniyet Genel Müdürlüğünce gönderilen Havadan Trafik Denetimine İlişkin Özel Denetim-26 kapsamında 24 Mayıs 2020 tarihinde (Pazar günü) planlanan helikopter uçuşlarının iptal edilerek, bayram trafiğin yoğunlaşacağı değerlendirilen 22-23-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde (Cuma, Cumartesi, Pazartesi ve Salı) havadan denetimlerin yapılarak sonuçların periyodunda gönderilmesi,

 Jandarma Genel Komutanlığınca İl J.K.lıklarına gönderilen Havadan Trafik Denetim faaliyetleri 2020 Mayıs ayı planı dahilinde yapılması,

Drone denetimlerinin ise planlandığı şekilde icra edilerek sonuçlarının periyodunda gönderilmesi,

3) Güzergâhlar kontrol edilerek, karayolu yapısı ve işaretlemelerdeki eksikliklerin giderilmesini sağlamak ve gerektiğinde hızlı müdahale etmek üzere karayolları birimlerinin telefon ve irtibat personelinin kimlik, adres ve sabit-GSM telefonlarının trafik birimlerinde bulundurulması,

4) Trafik birimlerince bayram süresine ilişkin hava durumu bilgilerinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İl Kriz Merkezlerinden alınması ve riskli hava koşulları olan gün, saat ve kesimlerde riske yönelik tedbirlerin geliştirilmesi,

5) Şehirlerarası karayolları üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri ve İlçe J.K.lığı ekiplerinin ilçe giriş-çıkışları ile trafiğin yoğun olacağı kavşaklarda düzenleme ve denetleme görevlerini görünür şekilde ve kazaların olmasını önlemeye yönelik olarak icra etmeleri, trafik ekip ve personel sayısının yeterli olmaması halinde diğer birimlerden karma ekiplerin oluşturularak trafik tedbirleri talimatının İlçe Emniyet Müdürlükleri/Amirlikleri ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına gönderilmesi,

6) Denetim planları hazırlanırken, son üç yılda trafik kazalarının yoğun olarak meydana geldiği yerler, günler, saatler, güzergâhlar, kaza oluş türleri, sürücü kusurları ve trafik yoğunluklarının dikkate alınması,

7) Bayram tatili süresince, Ek-1’de yer alan ve son üç yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği ilk 20 güzergâhtaki tedbirlerin daha etkili ve yoğun şekilde planlanması ve bu güzergâhlarda arada kontrolsüz alanlar bırakılmayacak şekilde birbirinin devamı niteliğinde ekiplerin görevlendirilmesi,

8) COVID-19 kapsamında alınan tedbirler nedeniyle araç trafiğindeki hareketliliğin azalmasına bağlı olarak ortalama hızların yükseldiği, bu durumun ise özellikle yoldan çıkma, arkadan çarpma ve yayaya çarpma şeklindeki trafik kazalarında artışa neden olduğu göz önüne alınarak, radarla hız denetimleri, hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde gerekli işaretlemelerin yapılarak gerçekleştirilmesi,

9) Trafiğin yoğun olduğu 16:00-18:00 saatleri ile özellikle ülke genelinde yolcu otobüslerinin karışmış olduğu, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının günün 02:00-08:00 saatleri arasında daha yoğun meydana geldiği, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı oluşan dikkat kaybına ek olarak günün ilk ışıklarının sürücüler üzerinde yarattığı rehavet ile kaza riskinin daha fazla artığından bahisle özellikle 05:00-07:00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilerek, gerekli kontroller ile bilgilendirmelerin yapılması,

10) Şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe yer alan otobüsler ile tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan tur otobüsleri; COVID-19 tedbirleri kapsamında getirilen %50 doluluk kriteri ve maske kullanımı, yetki belgeleri, SRC belgeleri, taşıma sözleşmeleri, varış noktası dikkate alınarak, yedek şoför olup olmadığı, takograf, hız ve çalışma süresi bilgileri, cihaza takılı sürücü belgesi ve diyagram kartının aracı kullanan kişiye ait olması hususlarının titizlikle incelenmesi, takograf çıktılarının (mekanik takograf hariç) “Ekip Görev ve Faaliyet Formu”na eklenerek 6 ay süreyle arşivlenmesi,

11) Şehir içi ve şehirlerarası otobüs şoförleri üzerinde “Algılanan Yakalanma Riski Duygusu”nu geliştirmek amacıyla, bayram öncesi otobüslerde sivil personel görevlendirilmesine devam edilmesi,

12) Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin, denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmelerinin sağlanarak yolculara da bu konuda bilgi verilmesi,

13) Ticari taksilerde, gün içerisinde kullanıma yetecek uygun dezenfektan malzeme/ürün veya kolonya bulunması, aynı anda üç kişiden fazla yolcu kabul edilmemesi ile müşterilerin maskesiz binmemesi hususlarının kontrol edilmesi,

14) Ağır tonajlı taşıtlar ile traktörlerde bulundurulması zorunlu malzeme ve gereçler, kasa ve römorkların arkasındaki reflektörler ile koruma çerçevelerinin (arka ve yan) kontrol edilmesi,

15) Karayolları Genel Müdürlüğünce gabari dışı ağır taşıtların Özel İzin/Özel Yük Taşıma İzin Belgesi alarak trafiğe çıkmalarına izin verilmemesi durumunda bu araçlar üzerinde hassasiyetle durulması,

16) Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce B2-D2 yetki belgeli araçların da tarifeli sefer yapmalarına izin verilmesi durumunda bu araçlar üzerinde hassasiyetle durulması,

17) Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/6 sayılı (mülga) Başbakanlık Genelgesi uyarınca, göç alan ve veren yerler arasında trafik denetimlerinin artırılması, araç ve yol güvenliğinin gerektirdiği kontrollerin hassasiyetle ve sıklıkla yapılması, gerekli bütün tedbirlerin alınması ve münhasıran mevsimlik tarım işçilerini taşıyan karayolu araçlarının 24:00-06:00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmemesi,

18) Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde karayolu üzerinde tarımsal zirai araçları, traktörler, biçerdöverler vb.nin uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmemesi, kısıtlama ve yasaklara uymaları ile traktör römorklarına arkadan çarpma, traktörlerin tarladan karayoluna katılımı sırasında meydana gelen yandan çarpma şeklindeki kazalar, römorkların uygunsuz ve görüşü engelleyecek şekilde yüklenmesi ve bu araçların fenni muayene ve sigortalarının yaptırılması konusunda denetimlerin yanı sıra Ziraat Odaları ve diğer platformlarda da bilgilendirme çalışmalarının yapılması,

Özellikle COVID-19 tedbirleri kapsamında tarım araçlarının denetimlerinde; çiftçilerin üretim alanına erişimini kısıtlamayacak ve hasat edilen ürünler ile tarımsal girdilerin pazara ulaşımını engellemeyecek şekilde tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesi yönünde tedbirlerin alınması,

19) Trafiğin yoğunlaştığı güzergâhlarda gerek görülmesi halinde, trafik birim amirlerinin talimatı ile ağır tonajlı taşıtlar ve tarım araçlarının, trafik yoğunluğu sona erinceye kadar uygun yerlerde geçici olarak bekletilmelerinin sağlanması,

20) Takograf ihlalleri, sigorta ve muayene kontrollerinin titizlikle yapılarak, trafik birimlerine gönderilen “Sayısal Takograf Denetim Kartları” güzergâhtaki ekiplere zimmetlenerek takograf denetimlerinde mutlaka kullanılması, PolNet/Jandarma Trafik Bilgi Sistemi’nden (JTBS) araç ve sürücü sorguları yapılmadan cezai işlem uygulanmaması,

21) COVID-19 tedbirlerinin yoğun olarak uygulandığı yaklaşık iki aylık dönemde; trafik kazası can kayıplarında yaklaşık %24 oranında azalma olmasına rağmen, motosiklet kazası can kayıplarında %13 oranında artış olduğu görüldüğünden, motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetlerinin bir arada yürütülmesi,

22) Diğer araçlarda ise emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri kullanımı ile ilgili denetimlere önem verilmesi, emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin inanç ve farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetlerinin bir arada yürütülmesi,

23) Modifiye edilmiş araç, abartı egzoz, uygunsuz ışık donanımları (standart dışı renkte daha güçlü ampul ve ışık veren ya da güçlü beyaz led ampul vb.) ve harici ses sistemi kullanılmasının önlenmesi amacıyla, hedef bölge ve saatlerde, asayiş ekipleri ile birlikte müşterek denetimlerin yapılarak, tespit edilen araçların trafikten men edilmesi, Ek-40 Uygunsuzluk Tespit Tutanağının düzenlenerek muayeneye sevk edilmesi,

24) Tescil plakalarının mevzuatta belirtilen standartlarda olmaları ve araç üzerindeki yerinin uygunluğunun kontrol edilmesi,

25) Sürücü ve yolcularda trafik bilinci oluşturularak trafik kurallarına uyma alışkanlıklarının geliştirilmesi için eğitimlerde başta yaya önceliği/güvenliği olmak üzere, cep telefonu, hız ve emniyet kemeri kullanımı konularına ağırlık verilmesi ve PolNet sayfalarında yer alan yaya güvenliği filmlerinin eğitimlerde gösterilerek, en fazla sayıda yol kullanıcısına ulaşılması için gerekli tedbirlerin alınması,

26) İzin verilmesi durumunda çocukların cadde sokaklarda bulunacakları dikkate alınarak taşıt-yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafikteki güvenliklerini olumsuz etkileyen uygunsuz parklanmalara izin verilmemesi, yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli vatandaşlarımızın trafikte erişimlerini kolaylaştırmak için tasarlanan engelli rampaları üzerine ve önüne park etmiş araçların derhal kaldırılması,

27) Araç trafiğiyle birlikte yaya trafiğinin de yoğunlaşacağı değerlendirilen şehitlik, mezarlık ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda, yaya güvenliğini sağlayacak şekilde ilave trafik tedbirlerinin genel hizmet personelinin de katkısıyla alınması,

28) Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik denetimlere 24:00-02:00 saatleri arasında hedef bölge, cadde ve sokaklarda ağırlık verilmesi,

29) Yol kontrol ve uygulama noktalarında, güvenlik ve trafik denetimlerinin birlikte yürütülmesi, trafik personeli araç ve sürücü sorgulamaları ile denetimlerin gerçekleştirilmesi,

30) Ekiplerin sorguladıkları araç ve sürücüler ile uygulamış oldukları cezalar, merkezden sondaj usulü log kayıtları üzerinden incelenerek usulsüzlük görülmesi halinde işlem başlatılması,

E) OTOBÜS KAZASI MEYDANA GELMESİ HALİNDE

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ile tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan tur otobüslerinin ölümlü veya yaralanmalı kazaya karışması halinde;

1) Kazaya karışan araç/araçların hareket noktaları ile saatleri ve güzergâhları,

2) Sürücülerin en son mola verdikleri yer ve saat,

3) Mola yerinin kaza yerine uzaklığı (km/zaman),

4) Kazanın meydana geldiği saatte güzergâhtan sorumlu ekiplerin konumları ve hangi görevi ifa ettikleri, ekip görev formundaki yer ile örtüşüp örtüşmediği,

5) Personelin ne kadar araç ve sürücü sorgusu yaptıkları,

6) Kazaya karışan taşıt sürücüleri ile seyahat süresince her hangi bir denetim noktasında yüz yüze temas kurulup kurulmadığı hususundaki bilgilerin ivedilikle toplanması ve talep edilmesi durumunda bilgi notu olarak gönderilmesi,

F) ÖLÜMLÜ YAYA KAZASI MEYDANA GELMESİ HALİNDE

Yaya önceliği/güvenliği kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin trafik güvenliğine katkısını gözlemlemek ve meydana gelen yaya kazalarını anlık takip etmek amacıyla ölümlü yaya kazası meydana gelmesi durumunda;

1) Kaza yeri ve kazazede bilgileri,

2) Kaza yerinde trafik görevlisi, sinyalizasyon sistemi okul veya yaya geçidi bulunup bulunmadığı,

3) Kaza yerinde okul veya yaya geçidi bulunması durumunda yer işaretlemeler, trafik işaret levhası, yaklaşım levhası ve “önce yaya” görseli bulunup bulunmadığı,

4) Kazanın meydana gelmesine etken olan yaya veya sürücü kusurları hakkında bilgilerin ivedilikle toplanması ve talep edilmesi durumunda bilgi notu olarak gönderilmesi,

G) KOORDİNASYON

Bayram tedbirlerine ilişkin istatistiklerin oluşturulması için;

1) Herhangi bir nedenle karayolunun trafiğe kapandığı durumlar ile ölümlü, 5 ve daha fazla yaralanmanın olduğu ya da önem arz eden kişilerin karıştığı trafik kazalarına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünün 0505 318 00 88 ve 0312 462 21 91/92 numaralı telefonlarına zaman kaybetmeksizin ön bilgi verilmesi,

2) En geç bir saat içinde tüm ölümlü ve/veya yaralanmalı trafik kazalarının tablet veya masaüstü bilgisayarlardaki “Kaza Bildirim” programına veri girişinin yapılması,

3) PolNet sistemi gayri faal olmadığı sürece kazalara ilişkin faks gönderilmemesi,

4) Jandarma sorumluluk alanında meydana gelen ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının en geç bir saat içinde Jandarma Trafik Bilgi Sistemine (JTBS) girilmesi,

5) Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığınca bir önceki güne ait ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına ait istatistiklerin her gün saat 08:00’de [email protected] e-posta adresine gönderilmesi,

Ğ) DENETİM

        Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek personel tarafından Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmaların etkinliği ve talimatlara uyulup uyulmadığı hususlarının denetlenmesi ve düzenlenen denetim sonuç raporlarına ilişkin ilgili birim tarafından değerlendirme analiz sonuç raporunun hazırlanması,

        Güvenli bir trafik ortamının sağlanması amacıyla, Ramazan Bayramı trafik tedbirlerine ilişkin talimatın görevli tüm personele sosyal mesafe ve maske kullanımına uyularak eğitim toplantısı şeklinde açıklanması, tutanak düzenlenerek dosyasında muhafaza edilmesi, tedbirlerin başta Valiler ve Kaymakamlar ile emirleri altındaki kolluk kuvvetleri ve diğer görevlilerce önemle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında;

        Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.”

TMO Giresun kalite fındık 22,5 TL, levant kalite fındık 22 TLEczane Nöbet Sistemi - Nöbet Listesi
GÜNDÜZ-GECE : DERMAN ECZANESİ

Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi No:28 Ünye

( Hükümet Caddesi Mevkii ) - 0 452 323 12 42

GÜNDÜZ-GECEYARISI : ATİK ECZANESİ

Liseler Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi No:53/A ÜNYE

( Merkez Aile Hekimliği Karşısı ) - 0 452 333 50 51

Yayın Akışı