Durum ciddi...

Haber Tarih : 27/11/2020
Toplam Okunma : 673


Ordu Valiliği İl Pandemi Kurulu Covid 19’la mücadele kapsamında çok önemli kararlar aldı.

Son günlerde vaka artışının önüne geçilemeyen Ordu’da acil olmayan ameliyatlar yapılmayacak. Ordu Devlet Hastanesi ile Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne yeni yoğun bakım üniteleri yapılacak.

Ordu Valiliğince Alınan Kararlar

1- İlimizde Covid-19 vaka artışlarıyla birlikte artan izole servis ve yoğun bakım ihtiyacı

nedeniyle Ordu Devlet Hastanesinde prefabrik binada bulunan polikliniklerin kapatılıp ilave

yoğun bakıma dönüştürülmesine,

2- Ordu Devlet Hastanesi prefabrik poliklinik binasının boşaltılması sonrası ihtiyaç duyulan

poliklinikler ve hastaneden hasta yoğunluğunun azaltılması amacıyla Hastane Başhekimliğince

belirlenecek olan polikliniklerin, Altınordu Akyazı Mahallesinde yer alan 9 birimli ASM (Aile

Sağlığı Merkezi) binasının giriş ve 1.katına taşınmasına,

3- Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki SGK lojmanlarına ait 1856

m2lik alanın Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğünden kiralanmak suretiyle İl Sağlık

Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığınca alınacak kararlar çerçevesinde Ordu

Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yemekhane ve idari birimlerin taşınacağı prefabrik

bina yapılmasına,

4- Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana hizmet binasında bulunan yemekhane

ve 1.katında bulunan birimlerin prefabrik binaya taşınması ile boşalacak alanda servis ve yoğun

bakım planlanmasına,

5- İlimizde artan vaka sayıları ve sağlık personelinin bu sayılar karşısında yetersiz kalması

durumunda, İl Sağlık Müdürlüğü’nün talep etmesi ve İl Valisi onayıyla, Cumhurbaşkanlığının

2020/4 nolu Genelgesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarınca mevcut iş yükü ve esnek/uzaktan

çalışma koşulları dikkate alınmak suretiyle yine kamu kurum ve kuruluş yetkililerince belirlenen

2 / 3 personeller ile bu kurumlarda Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan personellerin

İl Sağlık Müdürlüğünce ihtiyaç duyulan yer ve birimlerde kadro/istihdam durumları dikkate

alınarak (filyasyon ekip görevlisi, şoför, sekreter, temizlik/güvenlik görevlisi vb. olarak)

çalıştırılmasına,

6- İlimizde Covid-19 vaka artışları ile beraber artan izole servis ihtiyacı nedeniyle Altınordu

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ordu Verem Savaş Dispanseri hizmet binalarının Karşıyaka

Mahallesinde yer alan Sağlıklı Hayat Merkezi binasına taşınmasına,

7- Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının yataklı servis ve yoğun bakım

oluşturmak üzere Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine tahsis edilmesine,

8- Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasına asansör (bina dışından) yapılmasına,

9- Covid-19 pandemisi nedeniyle artan servis ve yoğun bakım yatak ihtiyacını karşılamak

üzere Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binasına alan oluşturulması ihtiyacı

hasıl olup, bu nedenle Ordu Verem Savaş Dispanseri hizmet binasının idari birim ve yataklı servis

(psikiyatri vb.) oluşturmak üzere Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine tahsis

edilmesine,

10- Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana hizmet binasına asansör (bina

dışından) yapılmasına,

11- Ordu Devlet Hastanesi Covid-19 Acil Servisi önündeki personel otoparkına prefabrik

yoğun bakım planlanmasına,

12- Hastane idarelerince Covid-19 yoğun bakım, servis ve polikliniklerinde branş farkı

gözetmeksizin bütün kliniksen hekimlerin görev almasını sağlayacak şekilde planlama ve

düzenlemelerin yapılmasına,

13- İlimizde Covid-19 vaka sayılarının hızla artması nedeniyle; acil olmayan cerrahi işlemlere

ara verilmesine, ameliyathane odalarının yalnızca acil cerrahi girişimler yapılacak şekilde

düzenlenmesine ve ameliyathanede çalışan personelin hastanelerin diğer alanlarında

görevlendirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir ." Denildi.


TMO Giresun kalite fındık 22,5 TL, levant kalite fındık 22 TLEczane Nöbet Sistemi - Nöbet Listesi
GÜNDÜZ-GECE : DERMAN ECZANESİ

Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi No:28 Ünye

( Hükümet Caddesi Mevkii ) - 0 452 323 12 42

Yayın Akışı