Kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim devam edecek.

Haber Tarih : 20/11/2020
Toplam Okunma : 768


 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel 

eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 

devamının sağlanmasına, karar verildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada :


"Ordu İli Hıfzıssıhha Meclisi 20.11.2020 tarihinde saat 22.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

ALINAN KARARLAR

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit

etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak

üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla

paylaşmaktadır.

Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu

riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol

altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya

geçirilmiştir.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik,

maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak

hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı

İçişleri Bakanlığı Genelgesine istinaden alınan 18.11.2020 tarihli 164 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul

Kararımız Kaymakamlıklarımıza gönderilmiştir.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim

faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği hususu

kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Öte yandan kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının

çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanmaması amacıyla Sağlık Bakanlığı ve

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin sonucuna uygun olarak;

1. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel

eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin

devamının sağlanmasına,

2. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş ve gündüz bakım evlerinin, Sağlık

Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde

çalışmalarını temin etmek amacıyla Kaymakamlıklar ile bağlı oldukları taşra birimlerince etkin bir

şekilde denetlenmesine,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının alınmasına, uygulamada herhangi

bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir." Denildi.

TMO Giresun kalite fındık 22,5 TL, levant kalite fındık 22 TLEczane Nöbet Sistemi - Nöbet Listesi
GÜNDÜZ-GECE : GÜVENAY ECZANESİ

Orta Yılmazlar Mahallesi Türbe Caddesi No:2/B Ünye

( Yalı Mevki ) - 0 452 324 73 24

GÜNDÜZ-GECE : AKGÜL ECZANESİ

Bayramca Mahallesi Şehit Hicabi Ereren Sokak No:15 Ünye

( Bayramca Sağlık Ocağı Karşısı ) - 0 452 324 17 75

Yayın Akışı