Meme Kanseri Radyolojik Tarama Standartları ile ilgili bilgilendirme...

Haber Tarih : 13/10/2020
Toplam Okunma : 536

Ordu Devlet Hastanesinde görevli Radyoloji Uzmanı Dr.Fatm hakkında Gürgen “meme kanseri radyolojik tarama standartları” ile ilgili bazı bilgilendirmelerde bulundu.


Ordu Devlet Hastanesinde görevli Radyoloji Uzmanı Dr.Fatma Gürgen “meme kanseri radyolojik tarama standartları” ile ilgili bazı bilgilendirmelerde bulundu.

Radyolojik görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde, tümör dokularının erken dönemde ‘doğru bir şekilde’ saptanması ve doğru bir evreleme yapılması mümkün. Girişimsel radyolojideki gelişmeler de kanser radyolojisinde hem tanı hem de tedavi yönünden önemli üstünlükler sağlıyor.

Ordu Devlet Hastanesinde görevli Radyoloji Uzmanı Dr.Fatma Gürgen “meme kanseri radyolojik tarama standartları” ile ilgili bazı bilgilendirmelerde bulundu. Sözlerine tarama mamografisi ile başlayan Uzm.Dr.Gürgen “Tarama mamografisi asemptomatik (belirti göstermeyen) kadınlarda klinik bulgu ortaya çıkmadan meme kanserini saptayarak meme kanserinden ölümlerin azalmasını sağlayabilen tek kanıtlanmış görüntüleme yöntemidir. Tarama programının amacı meme kanserinde mortalite oranlarının düşürülmesi ve ortalama yaşam süresinin uzatılmasıdır. Meme kanseri tanısında pek çok görüntüleme yöntemi kullanılabilmekle birlikte tarama amaçlı en etkin görüntüleme yöntemi olarak halen mamografi kullanılmaktadır.

Tarama mamografisi 40 yaş ve üzeri asemptomatik olgularda yapılmalıdır. Ancak yüksek risk grubunda ise daha erken yaşta başlanabilir. Semptomatik (belirti gösteren) kadın veya daha önceki tetkiklerinde patoloji saptanan olgular kısa aralıklarla takip edilmeli veya ileri yöntemlere başvurulmalıdır.

Ulusal meme kanseri 2010 konsensus toplantısında 40 yaştan sonra her yıl düzenli aralıklarla tarama mamografisi yapılması kararı verilmiştir. Mamografik taramayı durdurma zamanı hastanın yaş ve diğer eşlik eden hastalıklarının durumuna bakarak beklenen yaşam süresi 5 yıl altında ise bırakılmalıdır. Genelde bu yaş 70-74 yaş olarak belirlendiğini” söyleyerek “bazı durumlarda ise mamografik olarak yoğun meme dokusu olan kadınlarda ultrasonografinin mamografiye ek olarak meme kanserini saptayabildiğini gösteren, yapılmış birçok çalışma bulunduğunu (35-40), bu çalışmalarda ultrasonografinin mamografiyle saptanamayan lezyonları gösterebildiği” sözlerine ekledi.

Yüksek riskli hasta grubunda manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) tercih edilebileceğini paylaşan Uzm.Dr.Gürgen; “bir çok bilimsel veri nedeniyle meme kanseri için yüksek risk taşıyan kadın popülasyonun daha erken yaşlarda mamografi ve/veya ilave olarak manyetik rezonans görüntüleme ve ultrasonografi ile taranabileceği düşünülmektedir.” dedi.

Yüksek Riskli grupta yer alan hastalar için bazı önerilerde bulunan Uzm.Dr.Gürgen;

“1- Birinci derecede akrabasında meme kanseri tanısı konulan yaştan 10 yıl önce başlanmalıdır. Fakat bu 30 yaşın altında olmamalıdır. Tek istisnası bilinen veya şüphelenilen BRCA gen mutasyonu taşıyıcılığı durumudur.

2- Meme kanseri tanısından sonra hangi yaşta olursa olsun tarama başlanılmalıdır.

3- Meme koruyucu cerrahi geçiren olgularda radyasyon terapisinden 6 ay sonra taramaya başlanır, ilk 2 yıl boyunca istenirse 6 aylık bir tarama yapılabilir, sonra yıllık taramaya dönülür.

4- Herhangi bir nedenle yapılan meme biyopsisi sonucu lobuler intraepitelyal neoplazi veya atipik duktal hiperplazi gelenlerde taramaya başlanır.

5- Bilinen veya şüphelenilen BRCA2 gen mutasyonu taşıyıcısı olanlarda 25-30’lu yaşlarda taramaya mümkün olduğu kadar erken başlanır. BRCA1 gen mutasyonu taşıyıcılığı bilinen veya şüphelenilen grupta mümkün olduğunca erken olmak üzere genellikle 25’li yaşlarda taramaya başlanır.

6- Göğüs ve mediasten bölgesinden radyasyon terapisi alan olgularda radyoterapi sonrası 8. yılda veya 25 yaşla birlikte (hangisi geç olursa) taramaya başlanır.” diyerek sözlerini noktaladı.

TMO Giresun kalite fındık 22,5 TL, levant kalite fındık 22 TLEczane Nöbet Sistemi - Nöbet Listesi
GÜNDÜZ-GECE : LALE ECZANESİ

Liseler Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi No:49/A Ünye

( Niksar Caddesi Mevkii ) - 0 452 323 11 43

GÜNDÜZ-GECE : HAYAT ECZANESİ

Hükümet Caddesi No:95 Ünye

( Hükümet Caddesi Mevkii ) - 0 452 323 17 24

Yayın Akışı