ODÜ ve OMÜ Arasında Protokol İmzalandı

Haber Tarih : 17/09/2018
Toplam Okunma : 176


ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ’nün teknoloji transfer ofisi yönetimi konusunda sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyimlerin Üniversitemize aktarılması hususunda iş birliği protokolüne imza attılar.

Ortak araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin ve bilgi-teknoloji transfer çalışmalarının yürütülmesinin amaçlandığı iş birliği protokolü ayrıca Üniversitemiz ile OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi arasında diyalog ve güven ortamının sağlanarak yeni teknoloji ve süreç geliştirme aşamalarında kalite ve verimlilik arttırıcı sonuçların alınmasını da hedefliyor.

Ar-Ge kültürünün akademisyenler, öğrenciler ve iş dünyasında yaygınlaşması için etkinlikler düzenlemeyi de kapsayan protokol; ulusal ve uluslararası hibe-fon destek programlarından faydalanma, OMÜ ve ODÜ bünyesindeki akademisyenler arasındaki iş birliği, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirme, ticarileşmeye yönelik proje pazarlarının düzenlenmesi konusunda yapılacak anlaşmalar gibi bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak birçok faaliyeti kapsıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, “Günümüz dünyasında ülkelerin gelişmişliklerinin temelini, akademide üretilen bilginin teknolojiye ve üretime dönüştürülerek ekonomiye aktarılması oluşturmaktadır. Bu bağlamda bilime, teknolojiye, Ar-Ge’ye ve yeniliğe kaynak ayıran ülkelerin sosyal ve ekonomik refah sağlama açısından diğer ülkelere göre daha ileri seviyede oldukları görülmektedir. Bununla birlikte, günümüzde yaşanan küresel rekabet, işletmeleri yeni bilgiler ışığında yenilikçi ürün ve üretim yöntemlerine geçmeye zorlamaktadır. Bu noktada bilginin kaynağı üniversiteler ile yenilikçi ürünleri üretecek olan sanayi kesiminin kamunun yol göstericiliğinde bir araya gelmeleri büyük önem arz etmektedir. Ordu Üniversitesi yönetimi olarak bizler de başta bölgemiz sanayisinin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması, bilim, teknoloji, Ar-Ge, yenilikçi ve girişimcilik temelli bir dönüşümün sağlanması, daha modern, rekabetçi ve üretim gücü daha yüksek bir Türkiye hedefine ulaşılabilmesi için önemli katkılar vereceğine inandığımız bir iş birliği protokolünü Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile imzalamış bulunmaktayız. Bu çalışmanın bölgemiz ve kurumlarımız adına hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.


Eczane Nöbet Sistemi - Nöbet Listesi
GÜNDÜZ-GECE : SAFA ECZANESİ

Liseler Mahallesi Niksar Caddesi No:51/A Ünye

( Niksar Caddesi 1 no.lu Sağlık Ocağı Karşısı ) - 0 452 323 07 08

Yayın Akışı