Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) başarılı üniversiteler arasında

Haber Tarih : 24/07/2020
Toplam Okunma : 656


Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 5 ana gösterge ve 45 alt gösterge doğrultusunda, Türkiye'deki 172 üniversitenin 2018 yılı verileri doğrultusunda üniversitelerin genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019" yayımlandı. Rapora göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) başarılı üniversiteler arasında değerlendirildi.

“Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu 2019"da üniversiteler eğitim ve öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma, bütçe ve finansman ile topluma hizmet ve sosyal sorumluluk ana kategorileri altında gruplanarak değerlendirildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, hem “Eğitim ve öğretim” başlığında “Teknokent veya TTO projelerine katılan öğrenci sayıları” bakımından yapılan sıralamada dördüncü sırada; hem de “Uluslararasılaşma” başlığında “Uluslararası değişim programları kapsamında gelen öğrenci sayısı” bakımından beşinci sırada yer aldı. Sadece ilk beşte yer alan üniversitelerin isimlerinin karşılaştırmalı olarak sunulduğu raporda her üniversiteye ilişkin veriler incelendiğinde OMÜ’nün birçok göstergede üst sıralarda olduğu görülmektedir (Kaynak: https://tinyurl.com/yokrapor2018 ).

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, 2019 ve şu anki veriler incelendiğinde Üniversitenin performansının çok daha iyi olduğunu vurguladı. Rektör Bilgiç, OMÜ’nün özellikle patent sayılarında, akredite olan eğitim program sayılarında, yayın kalitesinde, yabancı uyruklu öğrenci sayılarında, ulusal ve uluslararası fonlara sunulan araştırma projeleri sayılarında, AR-GE’ye yapılan harcama miktarlarında, yürütülen sosyal sorumluluk projeleri sayılarında ve topluma katkıda artış yaşandığını belirterek 2020 raporunda bunların net şekilde gözükeceğini söyledi. Son dört yıllık dönemde Üniversitenin gösterdiği gelişmenin sevindirici olduğunu ifade eden Rektör Bilgiç, “Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından kurumsal akreditasyon değerlendirmesine alınacak ilk 11 üniversite arasında OMÜ’nün yer alması başarılı performansın bir göstergesidir.” dedi. Prof. Dr. Bilgiç, gelişmeye açık alanların iyileştirilmesi için çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Raporun tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://tinyurl.com/yokdegerlendirmerapor2019

TMO Giresun kalite fındık 22,5 TL, levant kalite fındık 22 TLEczane Nöbet Sistemi - Nöbet Listesi
GÜNDÜZ-GECE : ÇAKIROĞLU ECZANESİ

Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi No:8 Ünye

( 1 No.lu Sağlık Ocağı Yanı ) - 0 452 324 53 25

GÜNDÜZ-GECEYARISI : ÇELİK ECZANESİ

Atatürk Mahallesi Çambaşı Caddesi No:82 Ünye

( Çambaşı Caddesi Mevkii ) - 0 452 324 66 66

Yayın Akışı