30 oda ve üzeri konaklama tesislerine Güvenli Turizm Sertifikası zorunlu oldu.

Haber Tarih : 13/10/2020
Toplam Okunma : 364

İçişleri Bakanlığı Genelgesi, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu olan Güvenli Turizm Sertifikası 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 30 oda ve üzeri konaklama tesislerince de (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu hale getirildi.


30 oda ve üzeri konaklama tesislerine Güvenli Turizm Sertifikası zorunlu oldu.


İçişleri Bakanlığı Genelgesi, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu olan Güvenli Turizm Sertifikası 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 30 oda ve üzeri konaklama tesislerince de (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu hale getirildi. 

Konuyla ilgili Ordu Valiliği açıklamada bulundu:

"Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni

tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam

etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması

nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit

etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak

üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla

paylaşmaktadır.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik,

maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere

uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler konulu

02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları

yayımlanmış, süreç içerisinde görülen lüzum üzerine söz konusu genelge ve karara 01.07.2020

tarihli ve 10507 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarıyla Güvenli

Turizm Sertifikası başlıklı bölüm eklenmiştir.

Gelinen aşamada salgınla mücadeleye yönelik olarak 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayılı

İçişleri Bakanlığı Genelgesi, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile 50 oda ve üzeri tüm konaklama

tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu olan Güvenli Turizm

Sertifikası 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 30 oda ve üzeri konaklama tesislerince de (belediye

veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu hale getirilmiş olup 02.06.2020 tarihli ve

8680 sayılı, 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgelerinin, 02.06.2020 tarihli

72 nolu, 01.07.2020 tarihli 101 nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarının G) Güvenli Turizm

Sertifikası başlıklı kısmı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“G) GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI

COVİD­19 kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi

mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için; Türkiye

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde

belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının

konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı

hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikası’nın Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olan veya

olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi

ruhsatlılar dahil) alınması zorunludur.

Halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin

verilmez. Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete

geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 30 oda ile 49 oda arasında kapasitesi bulunan ve faal olan

konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) 01/01/2021 tarihine kadar, bu

tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete

geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı

www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen ‘Güvenli

Turizm Sertifikası' koşullarını yerine getirerek, Güvenli Turizm Sertifikasını almaları

gerekmektedir.

‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız

faaliyet gösterdiğinin veya ikametgah adresi Türkiye sınırları dışında olan, COVID­19 teşhisi

konulup sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu

misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan

misafirlerin bu Kararda belirtilen koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, iş

yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak

kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilir. ”

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması

ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden

olunmamasına, gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının

denetlenmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci

maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre

Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin

Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir." İfadesine yer verildi.

TMO Giresun kalite fındık 22,5 TL, levant kalite fındık 22 TLEczane Nöbet Sistemi - Nöbet Listesi
GÜNDÜZ-GECE : MERKEZ ECZANESİ

Hükümet Caddesi No:29/A ÜNYE / Emniyet Müdürlüğü Karşısı

( Hükümet Caddesi Nazona Pastanesi yanı ) - 0 452 323 18 95

GÜNDÜZ-GECE : TİYALOĞLU ECZANESİ

Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi No:15/D Ünye

( 20 Temmuz Caddesi Mevkii ) - 0 452 324 03 27

Yayın Akışı