65 Yaş Üstü Vatandaşların Seyahatlerinde Karar

Haber Tarih : 21/05/2020
Toplam Okunma : 100


Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni

tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam

etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması

nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit

etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere

tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla

paylaşmaktadır.

Alınan tedbirler kapsamında, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın

sağlığını korumak amacıyla 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sokağa

çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 22.03.2020 tarihinden itibaren vatandaşlarımız

tarafından söz konusu yasağa 60 gün boyunca son derece sabırlı bir biçimde riayet edilmiş ve bu

sayede salgınla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmiştir.

Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe

geçmesi ve havaların ısınması nedeniyle uzun bir süredir sokağa çıkma ve ikametten ayrılma

kısıtlamasına tabi olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza Bilim Kurulunun önerisi ve Sayın

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca

dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiştir.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması

amacıyla, 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat izni ile ilişkin aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin

alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

1- 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları

ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği

nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar

hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri

yerleşim yerine gidebilecektir.

2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişi refakat edebilecektir.

3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-

devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden

21.05.2020 Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren talepte bulunabileceklerdir.

4- Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak

sorgulanacaktır.

5- Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da

Valilik/Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Seyahat İzin Belgesi başvuruları

otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

6- İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca E-Devlet

üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir.

7- Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi olan 65 yaş

ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları esas olacaktır.

(65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri

dönebileceklerdir.)

8- İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak

gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile hekimleri

tarafından gerekli takipleri yapılacaktır.

9- 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız gidecekleri yerlerde de 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları kapsamında sokağa çıkma

kısıtlamalarına tabi olacaklardır.

10- Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olan vatandaşlarımızın

otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirlerin

planlanmasına,

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,

gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara

uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası

verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem

yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Destekleme Fiyatı) Sivri kalite fındık 15.50 /Kg'dir. (Destekleme Fiyatı) Levant kalite kabuklu tombEczane Nöbet Sistemi - Nöbet Listesi
GÜNDÜZ-GECE : ADA ECZANESİ

Kaledere Mahallesi Niksar Caddesi No:86 Ünye

( Niksar Caddesi Mevkii ) - 0 452 323 84 52

Yayın Akışı