Tarımsal Kooperatif ve Birliklerin Genel Kurul Toplantılarının Ertelendi.

Haber Tarih : 31/07/2020
Toplam Okunma : 367


Tarımsal Kooperatif ve Birliklerin Genel Kurul Toplantılarının Ertelendi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 30.07.2020 tarihinde saat 11.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi  

Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır. " İfadesiyle

ALINAN KARARLAR AÇIKLANDI,

"Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni

tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam

etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması

nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit

etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere

tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla

paylaşmaktadır.

Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19)

Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci Maddesinin (d) bendi ile 1163 sayılı Kooperatifler

Kanunu kapsamındaki kooperatiflerin Genel Kurul toplantıları ve yine aynı kanunun (e) bendi ile de

11.06.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ile

29.06.2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren

Üretici Birliklerinin Genel Kurul Toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenmişti.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması

amacıyla, Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Genel Kurul toplantıları ve Tarımsal Üretici Birlikleri

Kanunu kapsamındaki Birliklerin Genel Kurul toplantıları ile ilgili olarak uyulması gereken kurallara

ilişkin aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

1- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki Tarım ve Orman Bakanlığı hizmet alanı

içerisinde faaliyet gösteren Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Genel Kurul toplantıları ile 5996 sayılı

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ile 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri

Kanunu kapsamındaki Birliklerin Genel Kurul toplantılarının 31.07.2020 tarihinden itibaren 3 (üç) ay

süreyle ertelenmesine,

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,

gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara

uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası

verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem

yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir. " Denildi.


Destekleme Fiyatı) Sivri kalite fındık 15.50 /Kg'dir. (Destekleme Fiyatı) Levant kalite kabuklu tombEczane Nöbet Sistemi - Nöbet Listesi
GÜNDÜZ-GECE : ESER ECZANESİ

Saraçlı Mahallesi Orta Saraçlı Caddesi No:5/A Ünye

( Saraçlı Mahallesi Sanayi Cami Karşısı ) - 0 452 324 19 00

GÜNDÜZ-GECEYARISI : TEPE ECZANESİ

Atatürk Mahallesi Tepeyolu Sokak No:45 Ünye

( Özel Çakırtepe Hastanesi Yanı ) - 0 452 324 76 06

Yayın Akışı