CHP İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istedi.

Haber Tarih : 23/07/2020
Toplam Okunma : 594

Son zamanlarda artan kadın cinayetlerini lanetleyen CHP Ünye İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Ayşe Atay, İstanbul Sözleşmesi’ni hatırlatarak, sözleşmenin uygulanmasını istedi


Düzenlediği basın toplantısında analar-babaların evlatsız, çocuklar anasız kalmaması gerektiğine işaret eden CHP Ünye Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Ayşe Atay, “Gün geçmiyor ki kadın cinayeti ve kadına şiddet olmasın. Bitmiyor, bitirilemiyor önüne geçilemiyor. Bir gün önce, evini ziyaret ettiğim mağdur kadın engelli çocuğunun nafakası için kocasına dava açmış, fakat kocası tarafından tehdit edilmiş. Davadan vazgeçmemesi gerektiğini anlattığımda bana verdiği cevap şu; ‘Korkuyorum. Televizyonda ve gazetelerde boşanan kadınların eşleri tarafından öldürüldüğünü görüyorum. Ben ölürsem engelli çocuğuma kim bakar.” Bu ifadeler acı bir gerçeğin ifadeleri” dedi.

İstanbul Sözleşmesi uygulansın

İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması gerektiğini ifade eden Ayşe Atay, “Bizler bu kadın kardeşlerimize destek olamazsak ölüm, şiddet ve mağduriyetler sürüp gidecektir. Onların şiddet haberlerini basından duyup keşke dememek için İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını istiyoruz. Bu bir zorunluluktur” diye konuştu.

Sözleşmede her şey açık ve net olarak ifade ediliyor

Açıklamasında İstanbul Sözleşmesi’nin bazı maddelerinden alıntı yapan Atay şunları kaydetti, “İstanbul sözleşmesi, ilk olarak Türkiye tarafından İstanbul’da 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanmış ve 1 Ağustos 2014 yılında yürürlüğe girmiştir. “Kadına yönelik şiddet, ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik acı ve ızdırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelir. Ve bu bir insan hakkı ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi olarak anlaşılmaktadır. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, kadına kadın olmasından dolayı uygulanan ve kadınları orantısız biçimde etkileyen şiddet anlamına gelir. Sözleşme kadınları her türlü şiddetten korumayı ve kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddeti önlemeyi, kovuşturmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Sözleşme ayrım gözetmeksizin şiddete maruz kalan bütün kadınlara uygulanır. 18 yaş altı da sözleşmeye dahildir.Taraf devletler sözleşme hükümlerini uygulamakla yükümlüdür. Taraf devletlerin yükümlülükleri önleme, yargılama ve bütüncül politikalardır. Önleme kapsamında yapılası gerekenler; Kadınların aşağı bir cins olduğu veya erkekler ile kadınlar için alışagelmiş rollerin bulunduğu düşüncesine dayanan önyargıları ve her türlü önleyici tedbirleri almak. Yargılama, Şiddeti önlemede yetkili birimlerin (idari ve yargı) şiddet eylemi gerçekleştiği takdirde mağdurun güvenlik durumu ile ilgili tedbirleri yeterli ve acil bir şekilde almasını ve mağdurun ek bir travma yaşamadan hukuki sürece başvurmasını sağlamak. Bütüncül Politikalar Sözleşmenin uygulanmasını sağlayacak yasal düzenlemeleri yapmak, bunun için yeterli bütçe ayırmak, bütüncül eşgüdümlü ve etkili işbirliği içeren politikalar geliştirmek. Sözleşme şiddet mağdurlarının uzlaşma ve arabuluculuk gibi alternatif herhangi bir çözüm önerilerine katılmalarını zorunlu tutan düzenlemelerin yasaklanmasını öngörmektedir.”

ÜNYE KENT GAZETESİ

TMO Giresun kalite fındık 22,5 TL, levant kalite fındık 22 TLEczane Nöbet Sistemi - Nöbet Listesi
GÜNDÜZ-GECE : LALE ECZANESİ

Liseler Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi No:49/A Ünye

( Niksar Caddesi Mevkii ) - 0 452 323 11 43

GÜNDÜZ-GECE : HAYAT ECZANESİ

Hükümet Caddesi No:95 Ünye

( Hükümet Caddesi Mevkii ) - 0 452 323 17 24

Yayın Akışı