GIDA KODEKSİNDEN YENİ KARAR

Haber Tarih : 02/07/2019
Toplam Okunma : 55

Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği 2 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yönetmelik, bebekler ve küçük çocuklara yönelik gıdalar ve vücut ağırlığı kontrolü için toplam diyetin yerini alan gıdalara ilişkin 29/6/2013 tarihli ve (AT) 609/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği ile; bebek formülleri ve devam formülleri, bebek ve küçük çocuk ek gıdaları ve vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların bileşim ve bilgilendirme gereklilikleri ile bu gıda kategorilerine eklenebilecek maddeler listesi ve bu listenin güncellenmesi için uygulanacak usul ve esaslar belirlendi. Bebek formülleri ve devam formülleri, bebek ve küçük çocuk ek gıdaları ile vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaları kapsayan Yönetmelik, özel tıbbî amaçlı gıdaları ise kapsamıyor. Buna göre, Yönetmelik kapsamındaki gıdaların bileşimi, genel kabul görmüş bilimsel veriler doğrultusunda, bu gıdaları tüketmesi amaçlanan kişilere ve onların beslenme ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamaya uygun olacak.

Gıdalar, bu gıdaları tüketmesi amaçlanan kişilerin sağlığına yönelik tehlike oluşturacak miktarda herhangi bir madde içermeyecek.

Gıdalara gereklilikleri karşılamak amacıyla eklenen bileşenler; insan vücudu tarafından biyolojik olarak yararlanılabilir, besleyici veya fizyolojik etkiye sahip ve gıdayı tüketmesi amaçlanan kişilere uygun olacak. Yönetmelik kapsamındaki gıdaların etiketlenmesi, sunumu ve reklamı, ürünün uygun kullanımına yönelik bilgileri sağlayacak ve yanıltıcı olmayacak. Bu gıdaların etiketinde, sunumunda ve reklamında; bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer almayacak. Ancak bu; tıp, beslenme ve diyetetik, eczacılık alanlarında niteliklere sahip kişilere veya anne sağlığı ve çocuk bakımından sorumlu diğer sağlık hizmeti çalışanlarına yönelik herhangi bir yararlı bilginin veya tavsiyenin verilmesini engellemeyecek. Bebek formülleri ve devam formüllerinin etiketlenmesi, sunumu ve reklamı, emzirmeden vazgeçilmesine neden olmayacak şekilde yapılacak.

Bebek formüllerinin etiketi, sunumu, reklamı ve devam formüllerinin etiketi, bebek resimleri veya söz konusu bebek formülü veya devam formülünün kullanımını özendirecek diğer resimleri veya ifadeleri içermeyecek. Bebek formüllerinin ve devam formüllerinin kolaylıkla tanınmasına ve hazırlama yönteminin gösterilmesine yönelik grafik gösterimlere ise izin verilecek.Yönetmelik ekinde yer alan Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesinde yer almaları ve belirtilen unsurlara uygun olmaları koşuluyla; Vitaminler, Mineraller, Amino asitler, Karnitin ve taurin, Nükleotidler, Kolin ve inositol kategorilerine ait maddeler, Yönetmelik kapsamındaki bir veya daha fazla gıda kategorisine eklenebilecek.

Bakanlık; teknik ilerleme, bilimsel gelişmeler veya tüketicilerin sağlığının korunması hususlarını dikkate almak amacıyla, listelenen madde kategorileri ile ilgili olarak, Bir madde kategorisinin kaldırılması ile Besleyici veya fizyolojik etkiye sahip olan bir madde kategorisinin eklenmesi hususunda yetkili olacak.

Bakanlık, gerekli hallerde genel ve özel gereklilikleri ve teknik ilerlemeyi, bilimsel gelişmeleri veya tüketici sağlığının korunmasını göz önünde bulundurarak, yönetmelik ekinde yer alan listede güncellemeler yapabilecek. Yönetmelik kapsamındaki gıdalar yalnızca, Yönetmeliğe uygun olması halinde piyasaya sunulabilecek.

Gıdaların yalnızca, hazır ambalajlı olarak perakende satılmasına izin verilecek.

Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacak.

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31/12/2021 tarihine kadar Yönetmelik hükümlerine uymak zorunda olacaklar. Gıda işletmecileri, Yönetmelik hükümlerine uyum sağlayana kadar, Yönetmelik kapsamına giren hususlarda Yönetmeliğin yayım tarihinden önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uymakla yükümlü olacaklar.


Destekleme Fiyatı) Sivri kalite fındık 15.50 /Kg'dir. (Destekleme Fiyatı) Levant kalite kabuklu tombEczane Nöbet Sistemi - Nöbet Listesi
GÜNDÜZ-GECE : ZEYNEP ECZANESİ

Atatürk Mahallesi Çambaşı Caddesi No:78 Ünye

( Atatürk Sağlık Ocağı Karşısı ) - 0 452 324 56 56

GÜNDÜZ-GECE : ADA ECZANESİ

Kaledere Mahallesi Niksar Caddesi No:86 Ünye

( Niksar Caddesi Mevkii ) - 0 452 323 84 52

Yayın Akışı