OMÜ’lü Bilim İnsanları Dört Yeni Parazit Türü Keşfetti

Haber Tarih : 30/12/2020
Toplam Okunma : 838


Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri, dünyada dört yeni parazit türü keşfetti.

Samsun’daki 26 tatlı su kaynağında yakalanan ve bilimsel adı “capoeta tinca” olan siraz balıklarında Veteriner Fakültesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından sonuçlandırılan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projesi ile literatüre ilk kez geçen dört yeni parazit türü bulundu.

TÜBİTAK tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Ana Bilim Dalında görevli Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci’nin, araştırmacılığını Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Banu Yardımcı ve Parazitoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cenk Soner Bölükbaş ile Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Savaş Yılmaz ve Prof. Dr. Nazmi Polat’ın yaptığı projede dünyada ilk kez “miksozoa” grubundan 4 yeni parazit türü akademik literatüre kazandırıldı.

Keşif makalesi, prestijli araştırma dergisinde

Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci, dünyada ilk kez siraz balıklarında keşfettikleri dört yeni parazit türünün kayıtlarını, veteriner hekimliği ve su ürünleri alanında çok prestijli bir araştırma dergisi olan Diseases of Aquatic Organism’de 21 Aralık 2021 tarihinde yayımladıkları bir makale (doi: doi.org/10.3354/dao03573) üzerinden bilim dünyasıyla paylaştıklarını söyledi.

OMÜ’nün dünya’daki tanınırlığına katkı sunacak

Veteriner ve Fen-Edebiyat Fakültesinde görevli öğretim üyeleri, yayımladıkları güncel ve özgün bilimsel makaleler ile OMÜ’nün dünyadaki bilim camiasınca tanınırlığına katkı sağladıklarını ve Üniversitedeki araştırmaların kalitesinin de tescillendiğini belirttiler.

OMÜ 1 Nolu Gölet’teki yeni bir parazit türünün keşfi daha sonra dört yeni parazit türünün keşfini sağladı

Türkiye’ye özgü olan siraz balığı “capoeta tinca”, Karadeniz Bölgesi’ndeki tatlı sularda yaşayan sazangiller ailesinden endemik bir balık türü olarak varlığını sürdürüyor. Dünyada ilk kez bu balık türünde 2014 yılında Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Ana Bilim Dalında görevli Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci ve Doç. Dr. Banu Yardımcı ile Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim görevlileri Prof. Dr. Savaş Yılmaz ve Prof. Dr. Nazmi Polat tarafından OMÜ 1 Nolu Gölet’te “miksozoa” grubuna ait yeni bir parazit türü keşfedilmişti.

Anadolu’nun adı verildi

Keşfedilen bu parazit türüne, Anadolu’nun adının onurlandırılması için araştırıcılar tarafından “anatolicus” tür adı verildi. Araştırıcılar, “myxobolus anatolicus” türünü 2014 yılında “Diseases of Aquatic Organism” adlı akademik prestiji çok yüksek olan dergide yayımlayarak bilimsel literatüre kaydetmişlerdi.

Öğretim üyelerinden ahde vefa örneği

Araştırıcılar, keşfettikleri dört yeni parazit türünden birisine; yaşadıkları şehir olan ve Millî Mücadele’nin ilk kıvılcımlarının atıldığı Samsun ilinin adının onurlandırılması için “samsunensis” tür ismini verdiklerini ve bu keşfedilen canlının adının “myxobolus samsunensis” olarak bilim dünyasına kaydedildiğini ve bundan çok mutlu olduklarını dile getirdiler.

Yine keşfi yapılan diğer iki parazit türlerinin adı ise OMÜ Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci’nin gerek Ankara Üniversitesi (A.Ü) Veteriner Fakültesindeki lisans eğitimi ve gerekse doktora eğitimi ile akademik hayata yönlendirilmesinde çok büyük emekleri olan iki bilim insanına atfedildi. Keşfi yapılan parazit türlerine; A.Ü. Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kadri Zafer Karaer’in adının onurlandırılması için “karaeri”; A.Ü. Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Çakmak’ın adının onurlandırılması için “cakmaki” tür isimleri verildi. Bu parazit türlerinin isimleri “myxobolus karaeri” ve “myxobolus cakmaki” olarak da bilim dünyası ile paylaşıldı.

Keşfi yapılan diğer bir parazit türü de Prof. Dr. Nazmi Polat’ın doktora hocası olan Mersin Üniversitesinden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Gürkan Ekingen’in isminin onurlandırılması için “ekingeni” olarak adlandırılıp “myxobolus ekingeni” şeklinde literatüre geçti.

Öğretim üyeleri, Karadeniz Bölgesi’ne özgü olan Karaburun balığında da yeni bir parazit türü daha keşfettiklerinin müjdesini verdi

Keşfi yapan öğretim üyeleri yine Karadeniz Bölgesi’nde endemik olan “chondrostoma angorense” adlı balık türünde de “miksozoa” grubundan yeni bir parazit türünü daha keşfettiklerini ve bu yeni keşfi de yakın zamanda bilim dünyası ve basın yayın organları ile paylaşacaklarını kaydettiler.

Öğretim üyeleri, OMÜ’nün bilim dünyasınca tanınırlığına katkı sunmaya ve Türkiye’deki araştırma üniversiteleri arasına girmesini sağlamak için proje ve bilimsel makale üretmeye ara vermeden devam edeceklerine de işaret ettiler.

“Araştırma ve yayınlarla öncü konumdayız”

Keşfi yapan gruptan Doç. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci, Türkiye’deki veteriner fakülteleri arasında Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalının ilk kez OMÜ bünyesinde kurulduğunu hatırlatırken “Gerek kültür yetiştiriciliği kapsamında üretilen gerekse doğal ortamdaki balıkların hastalıkları konusunda yapılan araştırmalar, projeler ve bilimsel makaleler ile öncü konumdayız.” dedi.

TMO Giresun kalite fındık 22,5 TL, levant kalite fındık 22 TLEczane Nöbet Sistemi - Nöbet Listesi
GÜNDÜZ-GECE : ÖZSOY ECZANESİ

Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi No:88/E Ünye

( Garanti Bankası Karşısı ) - 0 452 323 88 49

GÜNDÜZ-GECEYARISI : ÇAKIROĞLU ECZANESİ

Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi No:8 Ünye

( 1 No.lu Sağlık Ocağı Yanı ) - 0 452 324 53 25

Yayın Akışı