Kamu kurum ve kuruluşlarında çay, kahve, çerez gibi yiyecek ve içecek ikramları kaldırıldı

Haber Tarih : 30/07/2020
Toplam Okunma : 805


 Kamu kurum ve kuruluşlarında pandemi süreci boyunca çay, kahve, çerez gibi yiyecek ve

içecek ikramlarının kaldırılmasına karar verildi.

Ordu İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Pandemi İle Mücadelede İlave Tedbirler Alınmasına Dair Kararına göre;

"İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 30.07.2020 tarihinde saat 10.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL

Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi

Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

ALINAN KARARLAR

Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal

izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık

Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları

doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz

kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülmesi için

mevcut tedbirlere riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel

prensipleri olan genel hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları doğrultusunda aşağıda belirtilen ilave

tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında pandemi süreci boyunca çay, kahve, çerez gibi yiyecek ve

içecek ikramlarının kaldırılmasına,

2- Kamu kurum kuruluşlarının bayramlaşma programlarının kalabalık oluşturmayacak şekilde,

zorunlu haller dışında açık alanlarda (kapalı alanda yapılacak ise oturma düzenin sosyal mesafe

kurallarına uygun olarak planlanması), sınırlı sayıda katılımcıyla en kısa sürede tamamlanmasına,

3- Kamu kuruluşları, şehitlikler, şehit aileleri ve gazilerimize yönelik gerçekleştirilecek ziyaret

programlarının asgari katılımla ve kısa süreli icra edilmesine,

4- Mezarlık ziyaretlerinin maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek, kalabalık

oluşturmayacak şekilde yapılmasının sağlanmasına,

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,

gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara

uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası

verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem

yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir. " Denildi.


TMO Giresun kalite fındık 22,5 TL, levant kalite fındık 22 TLEczane Nöbet Sistemi - Nöbet Listesi
GÜNDÜZ-GECE : ARI ECZANESİ

Atatürk Mahallesi Çambaşı Caddesi No:84/A Ünye

( Atatürk Mah. Çambaşı Cad. ASM Karşısı ) - 0 452 323 17 27

Yayın Akışı