Ticaret Borsası Başkanı USLU ulusalda çıkan habere tepki gösterdi.

Haber Tarih : 14/01/2020
Toplam Okunma : 312


Ünye Ticaret Borsası Başkanı Mustafa USLU'dan ulusalda yayınlanan habere tepki geldi.

Başkan USLU "Geçtiğimiz hafta içerisinde Ulusal basında ve sosyal medyada paylaşılan, Ünye’deki Fındık fabrikalarında kadın işçilerin çalışma şartlarının öne çıkarıldığı haber ile ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Konu yakından incelendiğinde Ordu üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nihan Ciğerci Ulukan’ın imzasıyla yayımlanan “Kırsal Dönüşüm, Tarım Dışı İstihdam ve Kadın Emeği: Fındık Fabrikalarında Çalışan Kadınlar” isimli araştırmasından adeta bazı bölümlerin cımbızlanarak habere konu edildiği görülmektedir. DİSK Genel-İş Sendikası’nın ‘Emek Araştırma Dergisi’nde de yayınlanan ve tamamen bilimsel bir çalışma olan bu konunun özellikle istismar edilerek ve özellikle Ünye İlçesindeki fındık fabrikaları ön plana çıkarılarak son derece olumsuz koşullarda kadın işçilerin çalıştırıldığı izlenimini uyandırmak tarafsız basın-yayın ilkeleri ile de uyuşmamaktadır

Bu Araştırmanın Amacı ve Yöntemi, araştırmacı tarafından ; “Doğu Karadeniz kuşağında ve Türkiye’nin en fazla fındık üretimi alanında yer alan Ordu İlinin Ünye İlçesinde fındık fabrikalarında kadın istihdamının ortaya konulması olarak amaçlanmıştır. Çalışmada kadınların çalışma ortamları ve koşullarını ortaya koymanın yanında aşağıda belirtilen sorular cevaplandırılmaya çalışılmıştır: Kırsal kadının ücretli bir işte çalışmasının ne gibi toplumsal ve ekonomik sonuçları vardır? Kırda yaşanan yapısal dönüşümlerin tarım dışı ücretli işlerde kadınların daha fazla emek piyasasına katılmasına katkı sunacak mıdır? Ücretli bir işte çalışmak kadınların toplumsal cinsiyet ilişkilerinde bir değişim yaratmakta mıdır? Ücretli iş, kadınların elde ettiği geliri kendisi için harcayabilme, hane içindeki işlerin paylaşımı, hane kararlarında söz sahipliği konularında değişimler yaratmakta mıdır? Tüm bu soruların cevaplarını bulabilmek, kadınların toplumsal ve ekonomik konumlarını anlamak ve yorumlamak için niteliksel araştırma yöntemi tercih edilmiştir” olarak açıklanmıştır.

Durum, bu geniş ve bilimsel çalışmada bu şekilde izah edilmiş ve Genel İş Sendikasının Emek Araştırma Dergisinde araştırmanın tümüne yer verilerek bilimsel ve sosyolojik yönleriyle değerlendirmenin tamamı paylaşılmışken, her hangi bir yorum eklenmemişken, bu araştırmada özellikle bazı bölümlerin cımbızlanarak ön plana çıkarılmaya çalışılması, İlçemizin ve İlçemizde bulunan fındık fabrika sahiplerinin olumsuz bir tavırla hedefe koyulmasının amacını pek anlayabilmiş değiliz ve bu haberde bir kötü niyet olduğuna inanıyoruz

Ünye’de bulunan fındık fabrika sahipleri, işletmelerinde çalıştırdıkları kadın-erkek işçiler ile bölgemizde istihdama ciddi manada katkı vermekte ve insanların evlerine ekmek götürmelerine vesile olmakta, ilçemizin ve ülkemizin sosyal-ekonomik-kültürel gelişimine katkı sağlamaktadırlar. Sahip oldukları işyerleri bölgemizde bulunan diğer iş kollarındaki işyerlerinden farklı koşullara sahip olmayıp tamamen yasalarla belirlenen ve denetlenen koşullara haizdir. Ayrıca; İlçemizi ve bölgemizi ilgilendiren her konuda kapıları çalınan ve sürekli her konuda maddi ve manevi destekleri talep edilen, sorunlar ortaya çıktığında çözüm için ilk akla gelen isimler olan ve genel olarak da bu talepleri geri çevirmeyerek ilçemizin ve bölgemizin her türlü sorununun çözümünde katkı veren fındık fabrikası sahibi üyelerimizle ilgili bu art niyetli haberi yapanları esefle kınıyoruz.

Bütün bu olumsuz gayretlere rağmen; fındık fabrikası sahibi üyelerimiz yine insanlarımıza istihdam sağlamaya, yine bölge ve ilçe sorunlarının çözümü için maddi-manevi destek sağlamaya devam edecekler her şeyden önce işsizliğin-yoksulluğun önünü açmak için gayret göstereceklerdir. Ayrıca şu konu unutulmamalıdır; Üye fabrika sahiplerimizin iş yerleri sürekli resmi makamlarca denetlenmekte ve çalışma koşulları ve standartları yerinde izlenmektedir. Bu kapsamda ve bu zamana kadar her hangi bir olumsuzluk yaşanmamışken, üyelerimizin bu haberde gayri nizami işler ve çalışma ortamları oluşturdukları şeklinde bir izlenim uyandırmak, amacı tamamen bir bilimsel çalışma olan bu araştırmada diğer konuların tamamını atlayarak bir kısım yerlerini cımbızlayarak haber yapmak, daha öncede belirtiğimiz gibi basın ahlakı ve tarafsız yayıncılık ilkeleri ile uyuşmamaktadır ve maksatlıdır.

Bu itibarla, gerçek manada tarafsız, adil ve ilkeli hareket eden basın kurumlarını özenle ayırarak, bilimsel bir çalışmayı kullanarak, işlenen genel konuları suiistimal eden, bütünün içerisinden özellikle art niyet gösterildiğine inandığımız, kötü niyetle bazı bölümleri ön plana çıkartma gayretinde bulunan ve olumsuz düşüncelerine alet eden bu art niyetli yaklaşımı, anlayışı üzüntü ile karşılıyor ve bir kez daha esefle kınıyoruz. " İfadesinde bulundu.


Destekleme Fiyatı) Sivri kalite fındık 15.50 /Kg'dir. (Destekleme Fiyatı) Levant kalite kabuklu tombEczane Nöbet Sistemi - Nöbet Listesi
GÜNDÜZ-GECE : GERÇEKER ECZANESİ

Bayramca Mahallesi Şehit Hicabi Ereren Sokak No:18/A Ünye

( Bayramca Sağlık Ocağı Karşısı ) - 0 452 310 13 33

GÜNDÜZ-GECEYARISI : GÖLEVİ ECZANESİ

Gölevi Mahallesi Enginar Sokak No:11/A Ünye

( Ocak Hotel Karşısı ) - 0 452 323 81 11

Yayın Akışı