Kaymakamlık, eylemi çevreci buldu

Haber Tarih : 13/02/2020
Toplam Okunma : 264

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin, İlküvez Göksu Katık Atık Düzenli Depolama Sahası’nda yapılan eylem için Çaybaşı Kaymakamlığı’na yaptığı başvuru reddedildi.


Belediyenin, İlküvez Göksu’da vatandaşların çöp girişini engellemek üzere nöbet tuttuğu bölgede eylem yapan vatandaşlarla ilgili talebi Çaybaşı Kaymakamlığı tarafından reddedildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede eylem yapan vatandaşlarla ilgili talebini değerlendiren Çaybaşı Kaymakamlığı, eylemin çevre ve insan sağlığı ile ilgili husus olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca, alanda inceleme yapan Ordu Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi’nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu’na aykırı davrandığını rapor etti.

Çaybaşı ilçesine bağlı İlküvez Mahallesi Göksu Mevkisindeki Ordu Büyük Belediyesi Katık Atık Düzenli Depola Sahası’na vatandaşların tepkisi devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, bölgede tesise tepki gösteren 37 vatandaşın katı atık taşıyan araçlara ve tesise girişleri engellemesi ile ilgili Çaybaşı Kaymakamlığı’na başvuru yaparak, vatandaşların tesis çevresinden men edilmesi talebinde bulunmuştu.

Konuyu değerlendiren Kaymakamlık, kararını açıkladı.

Halkın eylemini çevreye ve insan sağlığına yönelik olduğunu tespit eden Kaymakamlık, Büyükşehir’in talebini reddetti.

-Vatandaşın hareketi çevreci bulundu-

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin; halkın, katı atık düzenli depolama tesisinin bulunduğu yerden kaldırılmasını istediği belirtilen kararda, “Çevre ve insan sağlığı ile ilgili husus” denildi.

Alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

“3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ile bu kanun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelikte belirtilen; Kanunun ve Yönetmeliğin Amaç ve Kapsamı, Tecavüz ve Müdahale, Tecavüz ve Müdahale Sayılacak Haller ile birlikte dosyanın tamamı üzerinde yapılan genel bir değerlendirmede; anlaşmazlığın bir zilyetlik ve bu zilyetliğe yapılan tecavüz ve müdahale konusundan ziyade, çevre ve insan sağlığı ile ilgili bir husus olduğu, mahiyeti ve boyutu açısından 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 21’inci maddesinde belirtilen, ‘anlaşmazlık konusunun, 3091 sayılı kanunla çözümlenmesi mümkün olmayan hukuki mahiyette bulunması, anlaşılan hallerde reddedilebilir’ hükmü kapsamında bulunduğu anlaşılmıştır. Anlaşmazlık konusu hakkında Kaymakamlığımızca işlem yapılmasına yer olmadığına karar verildi.”

-Sağlık Müdürlüğü’nde de kritik uyarı!-

Öte yandan. Ordu Sağlık İl Müdürlüğü de bölgedeki su kaynakları üzerinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda ise şu ifadelere yer verildi:

“Büyükşehir Belediyesi tarafından getirilen atıkların düzensiz olarak depolandığı görülmüştür. ÇED raporunda belirtilmesine rağmen depolama alanına dökülen günlük çöpün üzeri 15-20 santim toprak örtüsü ile kapatılarak düzenli depolama yapılması gerektiği, ancak bu hususa uyulmadığı görülmüştür.

‘Kamyonlarla çöp taşınıyor’

ÇED Raporunda çöp nakli sırasında konteynır ile taşıma yapılacağı, ancak taşımanın kamyonlarla yapıldığı, mekanik ayrıştırma tesisi ve çöp toplama istasyonlarından nakliye sırasında özellikle yerleşim yeri olan Çaybaşı ilçesi ve İlküvez Mahallesi’nden geçen kamyonların kasa üzerlerinin açık olduğu, yine taşıma sırasında bazı kamyonların sıvı atık sızdırdığı da tarafımızdan görülmüştür.

‘Tesis çevresinde gerekli önlemler alınmalı’

Tesisten kaynaklı açık alana dökülen atıkların rüzgarın savurması ile çevrede pis koku ve kirliliğe neden olduğu, oluşan kötü kokuların çevrede yaşayan insanları rahatsız ettiği, depolama sahasının giriş kapısının açık ve kontrolsüz olduğu, çöp sahasına giren hayvanlar bulaşıcı hastalık taşıyıcısı ve bulaştırıcısı olabileceği hususunda gerekli önlemlerin alınmalı.”

Ünye KENT Haber

TMO Giresun kalite fındık 22,5 TL, levant kalite fındık 22 TLEczane Nöbet Sistemi - Nöbet Listesi
GÜNDÜZ-GECE : GÜVENAY ECZANESİ

Orta Yılmazlar Mahallesi Türbe Caddesi No:2/B Ünye

( Yalı Mevki ) - 0 452 324 73 24

GÜNDÜZ-GECE : AKGÜL ECZANESİ

Bayramca Mahallesi Şehit Hicabi Ereren Sokak No:15 Ünye

( Bayramca Sağlık Ocağı Karşısı ) - 0 452 324 17 75

Yayın Akışı